Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Pracovná zdravotná služba -PZS- ENSARA, s.r.o. Piešťany

KURZY 1.POMOCI

    Náhla zmena zdravotného stavu so zlyhaním základných životných funkcií je stav, ku ktorému môže dôjsť kdekoľvek a práve vo chvíľach keď to najmenej očakávame. Každý z nás je nielen možným záchrancom, ale aj postihnutým. Prvé minúty po udalosti rozhodujú o prežití a kvalite ďalšieho života jedinca, kedy najvýznamnejšiu úlohu zohráva správne a včasné poskytnutie prvej pomoci laikom – prvým svedkom udalosti.
   Preto je našou snahou prispieť k vzdelanosti širokej laickej verejnosti, či už vodičov, budúcich vodičov, zamestnancov, v oblasti predlekárskej prvej pomoci. Keď bude naša snaha odmenená záchranou čo i len jedného ľudského života, stojí to za to.

Naša spoločnosť na základe ,, Rozhodnutia o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo 20799-5/2008-OZdV vydané dňa 27.11.2008 “ pravidelne organizuje: 

  •   kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov  
  •   odborné školenie prvej pomoci (kurz) v zmysle § 8 odsek 3 č.124/2006 Zz. o BOZP 
  •   všeobecné školenie prvej pomoci (2 vyučovacie hodiny) v zmysle § 8odsek 3 č.124/2006 Zz. o         BOZP 
  • kurz prvej pomoci pre širokú verejnosť

     Frekventant kurzu si za 8 hodín osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré je potrebné ovládať na poskytovanie prvej pomoci pri riešení náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach. Tieto si absolvent osvojí i prostredníctvom materialno-technického vybavenia.

Kurz je ukončený teoretickou a praktickou skúškou, po ktorej úspešný absolvent obdrží ,,potvrdenie o absolvovaní kurzu“.

V cene kurzu prvej pomoci je zahrnuté absolvovanie skúšky, vydanie príslušného potvrdnia a učebné texty.

Výučba prebieha podľa akreditovaných postupov. K praktickej výučbe využívame najmodernejšie materiálno-technické vybavenie. 

  • cenu jednotlivých kurzov a školení je možné dohodnúť pri osobnom kontakte
  • alebo telefonicky (podľa počtu účastníkov)
  • termín kurzu je možné po vzájomnom dohovore prispôsobiť ( skupina ) 

V prípade záujmu získate všetky potrebné informácie na čísle:

mobil: 0905 946 824

e-mail: prvapomocensara@gmail.com

ENSARA s.r.o., Štefánikova 60/A, 921 01 Piešťany

Upozornenie:

   Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci nie je platné ak tento absolvujete v inštitúcii, ktorá nie je držiteľom akreditácie Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o neoprávnený výkon vzdelávania.
    Školenia prvej pomoci vykonávané osobami odborne nespôsobilými (napr. BOZP technik...), nie sú v súlade s právnymi predpismi.
  V prípade kontroly IP na pracovisku, môže tento na základe horeuvedených zistení vyvodiť pre zamestnávateľa dôsledky.
    Ak sa jedná o budúcich vodičov, týto sa  vystavujú riziku, že vodičský preukaz bude neplatný.

 

 


 
Kontaktujte nás

Štefánikova 60/A, 921 01 Piešťany
Mobil: 0905 501 309, 0905 946 824
E-mail: pzs@ensara.sk
Kde nás nájdete153443

Úvodná stránka