Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Pracovná zdravotná služba -PZS- ENSARA, s.r.o. Piešťany

odborné školenia 1.pomoci

    Náhla zmena zdravotného stavu so zlyhaním základných životných funkcií je stav, ku ktorému môže dôjsť kdekoľvek a práve vo chvíľach keď to najmenej očakávame. Každý z nás je nielen možným záchrancom, ale aj postihnutým. Prvé minúty po udalosti rozhodujú o prežití a kvalite ďalšieho života jedinca, kedy najvýznamnejšiu úlohu zohráva správne a včasné poskytnutie prvej pomoci laikom – prvým svedkom udalosti.
Preto je našou snahou prispieť k vzdelanosti širokej laickej verejnosti, či už vodičov, budúcich vodičov, zamestnancov, v oblasti predlekárskej prvej pomoci. Keď bude naša snaha odmenená záchranou čo i len jedného ľudského života, stojí to za to.

    Naša spoločnosť na základe ,, Rozhodnutia o vydaní osvedčenia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo 20799-5/2008-OZdV vydané dňa 27.11.2008 “ pravidelne organizuje:

 

  • kurz prvej pomoci pre  vodičov
  • odborné školenie prvej pomoci (kurz) v zmysle § 8 odsek 3 č.124/ 2006 Zz. o BOZP
  • všeobecné školenie prvej pomoci (2 vyučovacie hodiny) v zmysle § 8 odsek 3 č.124 / 2006 Zz. o BOZP

    Frekventant kurzu si za 8 hodín osvojí teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré je potrebné ovládať na poskytovanie prvej pomoci pri riešení náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach. Tieto si absolvent osvojí i prostredníctvom materialno-technického vybavenia.

    Kurz je ukončený teoretickou a praktickou skúškou, po ktorej úspešný absolvent obdrží ,,potvrdenie o absolvovaní kurzu“.

V cene kurzu prvej pomoci je zahrnuté absolvovanie skúšky, vydanie príslušného potvrdnia a učebné texty.

    Výučba prebieha podľa akreditovaných postupov. K praktickej výučbe využívame najmodernejšie materiálno-technické vybavenie.

 

  •   cenu jednotlivých kurzov a školení je možné dohodnúť pri osobnom kontakte
  • alebo telefonicky (podľa počtu účastníkov)
  • termín kurzu je možné po vzájomnom dohovore prispôsobiť ( skupina )

 

V prípade záujmu získate všetky potrebné informácie na čísle:

   mobil: 0905 946 824

   e-mail: prvapomocensara@gmail.com

   ENSARA s.r.o., Štefánikova 60/A, 921 01 Piešťany

 


 


 
Kontaktujte nás

Štefánikova 60/A, 921 01 Piešťany
Mobil: 0905 501 309, 0905 946 824
E-mail: pzs@ensara.sk
Kde nás nájdete153439

Úvodná stránka