Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Pracovná zdravotná služba -PZS- ENSARA, s.r.o. Piešťany

posudky o riziku

     Posudok o riziku má za cieľ vyhodnotiť mieru rizika vyplývajúcu z pôsobenia škodlivých faktorov pracovného prostredia alebo pracovnej činnosti, ktoré súvisia so zdravým a bezpečnosťou zamestnancov.

   Pokiaľ tento určí prekročenie limitnej hodnoty a expozície, zamestnávateľ je povinný požiadať príslušný RÚVZ o zakategorizovanie daných činností do kategórií  podľa závažnosti rizika.

     Jednou z hlavných povinností zamestnávateľa je zhodnotiť zdravotné riziká, vypracovať posudky o riziku a následne zaradiť pracovné činnosti do rizikových kategórií. Ak zamestnávateľ tieto povinnosti nesplní, môže mu byť udelená pokuta.

 

     V prípade potreby Vám naša spoločnosť vypracuje kvalifikované posudky o riziku pre faktory pracovného prostredia nachádzajúce sa na Vašom pracovisku v súlade s platnými právnymi predpismi.


 
Kontaktujte nás

Štefánikova 60/A, 921 01 Piešťany
Mobil: 0905 501 309, 0905 946 824
E-mail: pzs@ensara.sk
Kde nás nájdete153440

Úvodná stránka