Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Pracovná zdravotná služba -PZS- ENSARA, s.r.o. Piešťany

prednášková činnosť

    Nestačí aby sa výstupy z dohľadu nad pracovným prostredím dostali len na papier. Je potrebné aby sa tí, ktorých sa škodlivý faktor týka najviac o ňom aj dozvedeli, a takisto aby vedeli, ako sa proti nemu chrániť. Preto je našim cieľom informovať a oboznamovať zamestnancov o škodlivých faktoroch práce a pracovného prostredia prostredníctvom prezentácii, prednášok, informačných letákov a usmernení.

Rozsah a náplň prednášok je daná súčastnými platnými predpismi:

  • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci so zobrazovacou jednotkou - práca s počítačom (§ 7 NV SR č. 276/2006 Z.z.)
  • Informovanie a školenie zamestnancov pracujúcich v riziku hluku (§ 7 NV SR č. 115/2006 Z.z.)
  • Informovanie a školenie zamestnancov pri ručnej práci s bremenami (§ 6 NV SR č. 281/2006 Z.z.)
  •  Informovanie a školenie zamestnancov pri práci s expozíciou vibráciami (§ 5 NV SR č.416/2005 Z.z a v znení neskorších predpisov)
  • Informovanie a školenie zamestnancov pri práci v stoji ( vyhláška č. 542/2007 Z.z.)

 

  • Zdravý životný štýl


 

 


 
Kontaktujte nás

Štefánikova 60/A, 921 01 Piešťany
Mobil: 0905 501 309, 0905 946 824
E-mail: pzs@ensara.sk
Kde nás nájdete153442

Úvodná stránka